VOLKOVI V SLOVENIJI

Projekt LIFE+ SloWolf, ki je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in bo trajal vse do konca leta 2013.

Cilj projekta je dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Volkovi so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev v naših gozdovih. Živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega življenja, na primer število živali v povprečnem tropu, število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, zaenkrat še ne poznamo. Tudi odnos ljudi do volkov je zelo različen. Posamezne skupine ljudi, kot so na primer lovci in živinorejci, lahko pridejo zaradi plenjenja divjadi ali drobnice z volkom v konflikt. Po drugi strani pa volka vse pogosteje razumemo kot simbol divjine in neokrnjene narave. Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje s to karizmatično veliko zverjo.

[button link=”http://www.volkovi.si/?lang=sl” icon=”arrow-right” color=”silver” text=”dark” window=”yes”]SPLETNA STRAN: SLO-WOLF[/button]

 

Dostopnost