Kategorija: KEMIJA 8R

ISKANKA – IMENA ELEMENTOV

Utrjevanje poznavanja simbolov in imen elementov: 1. VAJA: Iskanka – imena elementov worksheet (liveworksheets.com) 2. VAJA: Simboli elementov v periodnem sistemu worksheet (liveworksheets.com)

O ATOMIH

Z vajami boste preverili znanje, ki je povezano z ATOMI in njihovo zgradbo. Vaje: OSNOVNI GRADNIKI SNOVI – ATOMI Vaje:ZGRADBA ATOMA – ZAKAJ Vaje:ZGRADBA ATOMA – VAJE Vaje:ZGRADBA ATOMA – E-KEMIJA

POVEZOVANJE DELCEV

Z vajami boste preverili znanje, ki je povezano s poglavjem POVEZOVANJE DELCEV. Vaje: KEMIJSKE VEZI – naloga na spletu Vaje:POVEZOVANJE DELCEV – E-KEMIJA Vaje: KATIONI IN ANIONI Vaje:IONSKA VEZ Vaje:ENOJNA KOVALENTNA VEZ Vaje:DVOJNA IN...

KEMIJSKE REAKCIJE

Z vajami boste preverili znanje, ki je povezano z znanjem o KEMIJSKIH REAKCIJAH. Vaje:E-KEMIJA V 8R Vaje:KEMIJSKA REAKCIJA JE SPREMEMBA Vaje:UREJANJE KEMIJSKIH ENAČB Vaje:EKSOTERMNA IN ENDOTERMNA REAKCIJA Vaje:LABORATORIJSKA OPREMA IN KEMIJSKE REAKCIJE Vaje:INTERAKTIVNI KEMIJSKI...

PERIODNI SISTEM

Z vajami boste preverili znanje, ki je povezano s poglavjem PERIODNI SISTEM. Vaje:VIRI ELEMENTOV IN SPOJIN V NARAVI Vaje:GLAVNE SKUPINE PERIODNEGA SISTEMA Vaje:REAKTIVNOST KOVIN Vaje:PSE – UTRJEVANJE Vaje:KOVINE IN NEKOVINE Vaje:TEST – KEMIJSKI ELEMENTI...

ZGRADBA SNOVI

Z vajami boste preverili znanje, ki je povezano s SNOVMI. Vaje:SIMBOLI IN FORMULE Vaje:SIMBOLI IN FORMULE – UTRJEVANJE Vaje:LASTNOSTI SNOVI Vaje:ČISTE SNOVI IN ZMESI Vaje:LOČEVANJE ZMESI Vaje:KEMIJA SKOZI IGRO Vaje: NAUK – ZGRADBA SNOVI...

KEMIJSKE STRANI NA SPLETU

Preverite svoje znane tudi s pomočjo naslednjih spletnih strani: EUČBENIK ZA KEMIJO 8 E – KEMIJA V 8. RAZREDU KEMINFO – vaje in poskusi KEMIJA VAJE – spletna stran KII

DINAMIČEN PERIODNI SISTEM

Periodni sistem elementov je pripravljen tako, da si v slovenskem jeziku lahko ogledate lastnosti posameznih elementov.

Dostopnost