DINAMIČEN PERIODNI SISTEM

Periodni sistem elementov je pripravljen tako, da si v slovenskem jeziku lahko ogledate lastnosti posameznih elementov.

Poleg tega pa imate tudi slike, video posnetke za posamezni element. Spoznate se lahko tudi z orbitalami (srednja šola) in izotopi za te elemente. Zelo uporaben periodni sistem, ki je v SLOVENSKEM JEZIKU.
POVEZAVA NA PERIODNI SISTEMperiodni

 

Dostopnost