Označeno: vaja

PERIODNI SISTEM – KVIZ

S kvizom lahko preverite poznavanje simbolov posameznih elementov in razporeditev po periodnem sistemu (skupine, periode, elektronsko konfiguracijo, vrstno število, masno število…).

Dostopnost