GEOGRAFIJA – SVAROG

Gradivo je v osnovi namenjeno samostojnemu učenju kot tudi poučevanju geografije v 6. in 7. razredu osnovnih šol.

Vsebina je usklajena z učnim načrtom. Zaradi probnejše predstavitve poglavij iz področja regionalne geografije Evrope in Azije, pa je vsebina primerna tudi za srednje šole.

Vsebina šteje skupaj 20 poglavij. Vsako poglavje sestoji iz različnega števila strani z vsebino. Vsebina na eni zaslonski strani smiselno ustrezna enemu učnemu koraku. Stranem z vsebino sledijo naloge za utrjevanje in preverjanje znanja, ki pa so lahko enostavne ali strukturirane.

Povezava: GEOGRAFIJA – SVAROG

Dostopnost