POZNAVANJE ČLOVEŠKIH ORGANOV

S kvizom lahko preverite, koliko poznate človeške notranje organe in njihovo zgradbo.

Naloga: ČLOVEŠKI ORGANI
ORGANI

Dostopnost